Účetnictví

- vedení účetnictví FO, PO, příspěvkové organizace, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva

- součástí je zpracování DPH (registrace, dle typu měsíční/čtvrtletní, kontrolní hlášení)

- kniha závazků, pohledávek, roční závěrka, inventarizace

- pokladní kniha

- evidence majetku

- zastupování na úřadech

 

Daňová evidence

- peněžní deník

- zpracování DPH (registrace, dle typu měsíční/čtvrtletní, kontrolní hlášení)

- výkazu o závazcích, pohledávkách, majetku, příjmech a výdajích

- vedení skladové evidence

 

Personalistika, mzdy

- přihlášení, odhlášení zaměstnance

- zastupování na FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovně

- měsíční přehledy mezd, mzdové listy, výplatní pásky, ELDP

- roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, podle zvláštní sazby

 

Daňové přiznání

- daň z příjmů fyzických osob (možnost prodloužení lhůty  pro podání přiznání)

- daň z příjmů právnických osob (možnost prodloužení lhůry pro daňové přiznání)

- daň z přidané hodnoty

- daň silniční

- daň z nemovitých věcí

- daň z nabytí nemovitých věcí

 

Daňové poradenství

- daňové poradenství je garantováno daňovým poradcem č. 04677, Ing. Danou Tomáškovou


- za poskytované služby nese daňový poradce ze zákona právní odpovědnost, za kterou je pojištěn
 
- nedílnou součástí daňové poradenství je zastupování na úřadech, a to nejen při daňových kontrolách